เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) wanlapas
สถานที่ก่อสร้าง พระประแดง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 มิถุนายน 2561
วันที่ครบกำหนด 31 พฤษภาคม 2562
วันที่รายงาน 31 สิงหาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ 8.55 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

รายงานผลการทำงานที่ปรึกษา

วันที่เข้าตรวจงาน ; 29,31/8/62

รายละเอียดงาน ; 

1. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความคืบหน้างาน 60%

2. งานติดตั้งรางน้ำฝน

งานที่ทำในวันนี้ ; 

1. ตรวจสอบงานติดตั้งรางน้ำฝน ด้านข้างอาคาร 2 ฝั่ง

2. ตรวจสอบระดับงานเทเคาท์เตอร์ห้องน้ำ และสรุปงานวางกระเบื้องห้องน้ำ

วัสดุที่เข้าหน่วยงาน ; 

1. กระเบื้องเก็บงาน 1 ชุด

สภาพอากาศ ; ร้อน ฟ้าปิด ไม่มีแดด