เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) รังสรรค์
สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑล สาย3 กรุงเทพฯ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 332
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2561
วันที่รายงาน 10 ตุลาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2562