เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) Showroom
สถานที่ก่อสร้าง พระประแดง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 345 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 มีนาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่รายงาน 7 กรกฏาคม 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ 9.21 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

รายงานผลการทำงานที่ปรึกษา


ช่วงตรวจสอบงาน ; 5,7/7/61


งวดงานที่ 3-4

รายละเอียดงาน ;

1.งานฐานราก ความคืบหน้า 20%

งานที่ทำในวันนี้ ;

1. ผู้รับเหมา จัดทำงานฐานราก ส่วนงานตัวหัวเสาเข็ม-เทลีน เริ่ทงานเหล็กเสรืมฐานราก

แรงงานที่ทำในวันนี้ ;

1. ทีมงานโครงสร้างของผู้รับเหมาประมาณ 8 คน

วัสดุที่นำเข้าหน่วยงาน ;

1. วัสดุประเภทไม้อัดเพื่อทำแบบเทคอนกรีตฐาราก
ปัญหาและอุปสรรค ; -

สภาพอากาศ ; มีแดดออก ฟ้าโปร่ง