เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) คุณมิ้ง-คุณแอล
สถานที่ก่อสร้าง สุขสวัสดิ์92
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 310
วันที่เริ่มก่อสร้าง 5 เมษายน 2562
วันที่ครบกำหนด 8 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่รายงาน 2 ตุลาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562