เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) pat.euw
สถานที่ก่อสร้าง วิภาวดี32
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 270 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 16 มกราคม 2560
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2560
วันที่รายงาน 2 กันยายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 1 - 2 กันยายน 2560