เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) pat.euw
สถานที่ก่อสร้าง วิภาวดี32
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 270 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 16 มกราคม 2560
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2560
วันที่รายงาน 19 กันยายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 18 - 19 กันยายน 2560