เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Tinapsuy
สถานที่ก่อสร้าง ทับกวาง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 299
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 สิงหาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 29 มิถุนายน 2561
วันที่รายงาน 5 พฤษภาคม 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม  2561