เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Tinapsuy
สถานที่ก่อสร้าง ทับกวาง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 299
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 สิงหาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 29 มิถุนายน 2561
วันที่รายงาน 28 เมษายน 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน  ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561