เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) fangkamonrat
สถานที่ก่อสร้าง ภาษีเจริญ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 มกราคม 2561
วันที่ครบกำหนด 13 กันยายน 2561
วันที่รายงาน 10 สิงหาคม 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงานระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561