เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Kaisit
สถานที่ก่อสร้าง ปากเพรียว สระบุรี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 สิงหาคม 2559
วันที่ครบกำหนด 28 มีนาคม 2560
วันที่รายงาน 30 กันยายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ยินดีด้วยครับ   คุณสร้างบ้านเสร็จแล้ว