เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) ก่ายก๊าย
สถานที่ก่อสร้าง ตลิ่งชัน
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 291 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 สิงหาคม 2559
วันที่ครบกำหนด 18 พฤษภาคม 2560
วันที่รายงาน 28 มิถุนายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงานระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560