เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) เสมอใจ
สถานที่ก่อสร้าง ลาดพร้าว ซ.8
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 190 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ครบกำหนด 22 สิงหาคม 2559
วันที่รายงาน 16 สิงหาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ภาพถ่ายอัพเดทความคืบหน้าของงานเมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2559