เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บางชัน
สถานที่ก่อสร้าง บางชัน คลองสามวา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 502 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 14 พฤศจิกายน 2558
วันที่ครบกำหนด 29 มีนาคม 2560
วันที่รายงาน 19 มิถุนายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2560