เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) pomwi
สถานที่ก่อสร้าง บางซื่อ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤศจิกายน 2558
วันที่ครบกำหนด 18 ตุลาคม 2559
วันที่รายงาน 5 มิถุนายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group

วันที่  5  มิถุนายน  2560     ยินดีด้วยครับสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว