เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) sa1
สถานที่ก่อสร้าง สาธุประดิษฐ์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 24 มิถุนายน 2558
วันที่ครบกำหนด 14 ธันวาคม 2559
วันที่รายงาน 9 มีนาคม 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่  9 มีนาคม 2560