เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) sa1
สถานที่ก่อสร้าง สาธุประดิษฐ์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 24 มิถุนายน 2558
วันที่ครบกำหนด 14 ธันวาคม 2559
วันที่รายงาน 10 มกราคม 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน  วันที่ 10 มกราคม 2561