เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) boat
สถานที่ก่อสร้าง ลำลูกกา ปทุมธานี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 326 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ครบกำหนด 5 มกราคม 2559
วันที่รายงาน 6 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group