เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) WanchaiL
สถานที่ก่อสร้าง พระประแดง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 18 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ครบกำหนด 18 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่รายงาน 27 มกราคม 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ 8.10 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

วันที่เข้าตรวจงาน ; 27-1-60

วันที่เข้าตรวจงานครั้งที่แล้ว ; 24/1/60

งวดงานที่ 13-14

ความคืบหน้าและงานที่กำลังทำ ;

   1. ความคืบหน้างานยิงฝ้าระแนงภายใน ความเรียบร้อยของงานเก็บโป้วและงานสีออกมาไม่ได้คุณภาพ ผมสั่งแก้ไขงานโดยแนะนำงานกับทางช่างครับ

   2. งานสีอาคาร ต่อเนื่องงานได้ดีครับ รอเก็บสีเสร็จ จะตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

   3. งานเหล็ก ราวบันได หน้างานวาง Plate พื้นเพื่อเตรียมงานเชื่อม

ปัญหาและแนวทางแก้ไข ;

-

คนงาน 10-12 คน

จะเข้าตรวจงานครั้งต่อไป 30/1/60