เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน



รายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) peterpan
สถานที่ก่อสร้าง ติวานนท์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 25 ตุลาคม 2553
วันที่ครบกำหนด 24 ตุลาคม 2554
วันที่รายงาน 31 ตุลาคม 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง เดือน ตุลาคม 2554