เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) paiboon
สถานที่ก่อสร้าง พระรามหก
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 545 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 7 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ครบกำหนด 15 กันยายน 2561
วันที่รายงาน 27 เมษายน 2563
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2563