เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) yjureepa
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเฉลิมพระเกียรติ
รหัสของผู้รับเหมา C200934
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 400 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ตุลาคม 2557
วันที่ครบกำหนด 4 พฤศจิกายน 2558
วันที่รายงาน 9 เมษายน 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group

ยินดีด้วยค่ะสร้างบ้านเสร็จแล้ว