เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) sussmon
สถานที่ก่อสร้าง เอกมัย12
รหัสของผู้รับเหมา C200942
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 420 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 30 ตุลาคม 2557
วันที่ครบกำหนด 23 ธันวาคม 2559
วันที่รายงาน 8 มิถุนายน 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน  ระหว่างวันที่  1-8  มิถุนายน  2561