เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) sussmon
สถานที่ก่อสร้าง เอกมัย12
รหัสของผู้รับเหมา C200942
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 420 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 30 ตุลาคม 2557
วันที่ครบกำหนด 23 ธันวาคม 2559
วันที่รายงาน 22 พฤษภาคม 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 19-22  พฤษภาคม  2561