เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน



รายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) tanawatv
สถานที่ก่อสร้าง ระยอง
รหัสของผู้รับเหมา C 200946
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 20 พฤษภาคม 2558
วันที่ครบกำหนด 18 พฤษภาคม 2559
วันที่รายงาน 5 ตุลาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ซีเล็คคอน ของแสดงความยินดีด้วยค่ะ สร้างบ้านเสร็จแล้ว