รายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) rose
สถานที่ก่อสร้าง เสนานิคม
รหัสของผู้รับเหมา -
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 385 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ก.ย. 2553
วันที่ครบกำหนด 20 ก.ย. 2554
วันที่รายงาน 22 สิงหาคม 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง -

 
รายงานย้อนหลัง บ้านคุณจุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว

 

ค้นหาวัสดุก่อสร้างสงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com (mt_1)