เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) wood
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสุขุมวิท103(อุดมสุข)
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 300
วันที่เริ่มก่อสร้าง 17 มกราคม 2552
วันที่ครบกำหนด 16 พฤศจิกายน 2552
วันที่รายงาน 30 พฤศจิกายน 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง เดือนพฤศจิกายน 2552