รายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) p2550
สถานที่ก่อสร้าง ปากเกร็ด นนทบุรี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง -
วันที่เริ่มก่อสร้าง -
วันที่ครบกำหนด -
วันที่รายงาน 3 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

 
ผลงานการของสร้าง  ของผู้รับเหมา

ผลงานด้านการว่าจ้าง ของ ซีเล็คคอน

 

ค้นหาวัสดุก่อสร้างสงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com (mt_1)