เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) pairoj
สถานที่ก่อสร้าง ประชาชื่น
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 360
วันที่เริ่มก่อสร้าง 3 เมษายน 2553
วันที่ครบกำหนด 3 เมษายน 2554
วันที่รายงาน 8 ��������������������� 2557
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง วันที่ 17 กรกฎาคม 2555