เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) wan_one1
สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท 93
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 242
วันที่เริ่มก่อสร้าง 11 กันยายน 2553
วันที่ครบกำหนด 10 พฤษภาคม 2554
วันที่รายงาน 3 ��������������������� 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง เดือนพฤษภาคม 2554