เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านบูมเบเบ้ พัฒนาการ44
สถานที่ก่อสร้าง พัฒนาการ44
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 27 ������������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานประจำวันที่ 27 มิ.ย. 65

งานที่ทำวันนี้
 - เตรียมเหล็กปลอกคานชั้นล่าง บริเวณห้องดูหนังและห้องช่าง
 - ผูกเหล็กคานบริเวณห้องดูหนังและห้องช่าง

อื่นๆ
-

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้


 

รายงานประจำวันที่ 29 มิ.ย. 65

งานที่ทำวันนี้
 - ขนย้ายแบบหล่อข้างคานเข้าหน่วยงาน
 - ทำความสะอาดท้องคาน
 - ต่อเสาและผูกเหล็กเสาชั้นล่าง
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง

อื่นๆ
 - เริ่มงานในงวดงานที่ 5

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้

รายงานประจำวันที่ 30 มิ.ย. 65

งานที่ทำวันนี้
 - ขนย้ายแบบหล่อข้างคานเข้าหน่วยงาน
 - ต่อเสาและผูกเหล็กเสาชั้นล่าง
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง

อื่นๆ
 - เริ่มงานในงวดงานที่ 5

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล 15 มม.  จำนวน 70  แผ่น

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้

รายงานประจำวันที่ 1 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้
 - ทำความสะอาดแบบหล่อข้างคาน
 - ทำความสะอาดท้องคาน
 - ต่อเสาและผูกเหล็กเสาชั้นล่าง
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง

อื่นๆ
 - เริ่มงานในงวดงานที่ 5

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้

รายงานประจำวันที่ 2 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้
เริ่มงานในงวดงานที่ 5

 - ขนย้ายแบบหล่อข้างคานเข้าหน่วยงาน
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง
 - ติดตั้งแบบหล่อข้างคาน

อื่นๆ
 - 

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้