เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านบูมเบเบ้ พัฒนาการ44
สถานที่ก่อสร้าง พัฒนาการ44
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 16 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..16 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .4.
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานรากครั้งที่ 2
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 80%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 75%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 60%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 50%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 50%
2. งานเสาตอม่อครั้งที่ 1 และ 2 
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 40%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 15%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..ตัดหัวเข็ม
    การตรวจสอบ......
2. งาน...ดิ่งไลร์ลงหัวเข็ม
    การตรวจสอบ........
3. งาน...เข้าแบบ ฐานราก เสาตอม่อ
4. งาน...ลงเหล็กฐานราก
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน..3 คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..4 คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร.....3..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....คุณพัฒสรณ์...........
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด ฝนตกหนักตอนบ่ายสี่โมง
หมายเหตุ .....เทคอนกรีตฐานราก และเสาตอม่อวันพุธที่ 17 พค.ครับ 

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..17 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .4.
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานรากครั้งที่ 2
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 80%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 75%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 60%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 50%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 50%
2. งานเสาตอม่อครั้งที่ 1 และ 2 
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 40%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 35%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..เข้าแบบฐานราก,เสาตอม่อ
    การตรวจสอบ......
2. งาน...
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน..3 คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..4 คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร.....3..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....บ่อพัก
2.....เสาเข็มหกเหลี่ยม
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....คุณพัฒสรณ์...........
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด ฝนตกหนักตอนบ่ายสามโมงครึ่ง
หมายเหตุ .....เทคอนกรีตฐานราก และเสาตอม่อวันพุธที่ 17 พค.ครับ 

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..18 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .4.
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานรากครั้งที่ 2
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 80%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 75%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 50%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 50%
2. งานเสาตอม่อครั้งที่ 1 และ 2 
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 40%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 40%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 30%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..เทคอนกรีตฐานราก F1 13ฐาน, F2 1ฐาน เสาตอม่อ 16 ต้น
    การตรวจสอบ......
2. งาน...
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน..3 คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..2 คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร.....3..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....คุณพัฒสรณ์...........
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด มีฝน
หมายเหตุ ......

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..20 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .4.
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานรากครั้งที่ 2
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 100%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 100%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 100%
2. งานเสาตอม่อครั้งที่ 1 และ 2 
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 40%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 40%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 40%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..ถอดแบบฐานราก,เสาตอม่อ 
    การตรวจสอบ......
2. งาน...ทาน้ำยาบ่มคอนกรีตฐานราก,เสาตอม่อ
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน..4 คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..4 คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร.....4..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....คุณพัฒสรณ์...........
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด 
หมายเหตุ ......

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..21 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .4.
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานรากครั้งที่ 2
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 100%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 100%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 100%
2. งานเสาตอม่อครั้งที่ 1 และ 2 
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 80%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 70%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 40%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..เข้าแบบเสาตอม่อ 
    การตรวจสอบ......
2.งาน...ทำแบบเสาตอม่อ
    การตรวจสอบ........
3. งาน...ดิ่งไลน์เสาตอม่อ
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน..4 คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..4 คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร.....4..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....คุณพัฒสรณ์...........
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... ฟ้าครึ้ม สลับมีแดด
หมายเหตุ ......