เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านเทียนทะเล-Interior
สถานที่ก่อสร้าง ชายทะเล บางขุนเทียน
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง 10 ธันวาคม 2562
วันที่ครบกำหนด 31 พฤษภาคม 2563
วันที่รายงาน 9 ��������������������� 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ยินดีด้วยครับ งานอินทีเรียบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยครับ