เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) NF house
สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ครบกำหนด 31 ตุลาคม 2564
วันที่รายงาน 4 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานประจำวันที่ 06 ธ.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ทาสีรั้ว
 - ทาสีเหล็ก
 - ฉาบรั้วด้านหน้า

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างสี 3  คน
 - ช่างปูน 1 คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 1  คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 6  คน

 

รายงานประจำวันที่ 07 ธ.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ทาสีเหล็ก
 - ตั้งนั่งร้านเพื่อทาสี

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างสี 4  คน
 - ช่างปูน 1 คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 2  คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 8  คน

 

 

รายงานประจำวันที่ 09 ธ.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ทาสีเหล็ก
 - เคลียร์ความสะอาด

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างสี 4  คน
 - ช่างปูน - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 4  คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 9  คน

 

 

รายงานประจำวันที่ 12 ธ.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ทาสีเหล็ก
 - ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างสี 4  คน
 - ช่างปูน - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 2  คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 7  คน