เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) NF house
สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ครบกำหนด 31 ตุลาคม 2564
วันที่รายงาน 23 ������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานประจำวันที่ 25 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ขนดินปรับดิน
 - เก็บงานกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น 2
 - เก็บงานฉาบคานรั้วด้านหลัง
 - เก็บงานสกิมผนังสีเท็กเจอร์

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 3 คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างสกิม 1 คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 8  คน

 

รายงานประจำวันที่ 26 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
 - ปรับดิน
 - เก็บงานเคาน์เตอร์ ชั้น 2
 - เก็บขยะ,เคลียร์พื้นที่

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  1 คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 3 คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างสกิม 1 คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร 1 คน
รวมทั้งหมด ​ 9  คน

 

รายงานประจำวันที่ 27 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ปรับดิน
 - ต่อท่อน้ำทิ้ง

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 4 คน
 - ช่างกระเบื้อง - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 7  คน

 

รายงานประจำวันที่ 28 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ปรับดิน
 - ต่อท่อน้ำทิ้ง
 - เก็บงานรอยร้าวผนัง

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 3 คน
 - ช่างกระเบื้อง - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 6  คน