เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) homey
สถานที่ก่อสร้าง อ่อนนุช
รหัสของผู้รับเหมา -
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 7 ม.ค. 2553
วันที่ครบกำหนด 20 ส.ค. 2553
วันที่รายงาน 6 ������������������ 2558
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง -

รายงานย้อนหลัง วันที่ 6 มกราคม 2555