เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านปัญญา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านปัญญา
รหัสของผู้รับเหมา C-2560-1
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 180 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 13 พฤษภาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 8 พฤศจิกายน 2560
วันที่รายงาน 21 ������������������ 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ช่วงโครงสร้าง กลุ่มจาระบี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 21 มีนาคม 2561