เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) ภัทรา
สถานที่ก่อสร้าง ดุสิต
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 355 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 12 พฤษภาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 1 พฤษภาคม 2561
วันที่รายงาน 20 ��������������������� 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2562