เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Taweesak
สถานที่ก่อสร้าง คลองสามวา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 545 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 มีนาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 10 กันยายน 2561
วันที่รายงาน 29 ������������������ 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 29 เมษายน 2562