เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) topman90
สถานที่ก่อสร้าง นวมินทร์145
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ครบกำหนด 26 พฤศจิกายน 2558
วันที่รายงาน 11 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ภาพถ่ายอัพเดตความคืบหน้าเมื่อวันที่ 6-10 มีนาคม 2559