เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) JCP
สถานที่ก่อสร้าง รามอินทรา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 436
วันที่เริ่มก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2563
วันที่ครบกำหนด 1 มีนาคม 2565
วันที่รายงาน 5 ตุลาคม 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2564