เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) kanyaporn
สถานที่ก่อสร้าง ศรีนครินทร์
รหัสของผู้รับเหมา -
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ก.พ. 2553
วันที่ครบกำหนด 31 ม.ค. 2554
วันที่รายงาน 23 ��������������������� 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

รายงานย้อนหลัง บ้านคุณกัญญาภรณ์ ฐิติธรรมคุณ