เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) nathadej
สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท85
รหัสของผู้รับเหมา C 200949
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 25 พฤศจิกายน 2557
วันที่ครบกำหนด 24 พฤศจิกายน 2558
วันที่รายงาน 2 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Jarabee Group (ช่วงโครงสร้าง)

ภาพถ่ายอัพเดตความคืบหน้าของงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559