เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) r_and_pairflow
สถานที่ก่อสร้าง ลำลูกกา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ครบกำหนด วันที่ 26 กันยายน 2551
วันที่รายงาน 5 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มศิลา

ผลงานก่อสร้าง โดยผู้รับเหมา

ผลงานด้านการว่าจ้าง โดย ซีเล็คคอน