เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) pomsang
สถานที่ก่อสร้าง ชลบุรี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 270
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 ธันวาคม 2553
วันที่ครบกำหนด 27 สิงหาคม 2554
วันที่รายงาน 27 ��������������������� 2556
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2553