เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Tawaporn_fon
สถานที่ก่อสร้าง ปราจีนบุรี
รหัสของผู้รับเหมา -
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง -
วันที่เริ่มก่อสร้าง 4 ก.พ. 2551
วันที่ครบกำหนด 31 ส.ค. 2551
วันที่รายงาน 2 ������������������ 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ลงภาพถ่ายย้อยหลัง