ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

สร้างบ้านสักหลัง ว่าจ้างใครดี..?

 


โดย ลุงทอม

ตอนที่ 7
ว่าจ้างผู้รับเหมา ทั้งค่าวัสดุและค่าแรง

3

ข้อด้อย
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา แบบจ้างทั้งวัสดุและแรงงาน

 

1. ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา ทำให้ผู้ว่าจ้างมีความเสี่ยง
ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ มักจะเรียกเงินมัดจำสัญญา
เก็บเงินก่อนลงมือทำงาน ซึ่งจะเก็บประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ของราคาว่าจ้าง

เป็นการ.."เก็บเงินก่อน ค่อยทำงานให้ทีหลัง"

 

 

จ่ายเงินมัดจำสัญญา หากงานออกมาไม่ดี บางทีก็คุยกันยาก เพราะอำนาจในการต่อรองของผู้ว่าจ้างต่ำกว่าผู้รับเหมาซะแล้ว

 

2. การแบ่งงวดงาน ช่วงแรกได้เงินมากกว่าเนื้องาน
การแบ่งงวดงานส่วนใหญ่ แบ่งตามที่ท้องตลาดเขาแบ่งกัน
ซึ่งช่วงแรกผู้รับเหมา จะได้รับเงินมากกว่าเนื้องานที่ทำได้
ช่างปลายๆงาน เงินค่างวดที่เหลืออยู่ น้อยกว่าเนื้องานที่ต้องทำต่อให้จบหลัง

ข้อสังเกตุอีกประการหนึ่งก็คือ

เนื้องวดงานที่ใช้ทำสัญญา มักเขียนไว้กว้างๆ ไม่ระบุเนื้องานบางรายการเอาไว้

เปิดช่องให้ผู้รับเหมา ทำงานในส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในงวดงาน ในงวดไหนก็ได้ ซึ่งก็แน่นอนว่า..เอาไปทำในงวดท้ายๆ

3. ใช้สัญญาว่าจ้างสร้างบ้านที่ผู้ว่าจ้างเสียเปรียบ
ร่างสัญญาของผู้รับเหมาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ก็ก๊อปๆกันมา
ผู้รับเหมาอาจก็ตัดทอนส่วนที่เป็นผลเสียกับตัวเองออกไประดับหนึ่ง

ก่อนเซ็นต์สัญญา ผู้ว่าจ้างมักจะให้ผู้รับเหมานำร่างสัญญามาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ แล้วปรับแก้ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างคิดว่าตนเองเสียเปรียบ

ซึ่งต่อให้ปรับแก้อย่างไร สัญญาสร้างบ้านนั้น ก็ยังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่ดี

ทำให้ผู้รับเหมาได้ประโยชน์จากช่องโหว่ของสัญญา

4.ความน่าเชื่อถือ
ผู้รับเหมามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า บริษัทรับสร้างบ้าน

5.การเสนอราคาสร้างบ้าน
แม้จะเสนอราคาในรูปของ BOQ การเสนอราคาของผู้รับเหมาบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่ไม่เสนอราคาแบบตรงไปตรงมา*
ซ่อนกำไรไว้ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างมองไม่เห็น
การเสนอราคา ที่พบบ่อยมี 3 วิธี
วิธีที่ 1 เสนอราคาบนวิธีการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อให้ราคาต่ำ
วิธีที่ 2 เสนอราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นสูงมาก (ผู้รับเหมาฝีมือดีๆ ชอบใช้วิธีนี้)
วิธีที่ 3 เสนอราคาพอสมควร แต่เสนอราคาแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ เพราะผู้ว่าจ้างต่อรองราคาแบบไม่มีเหตุผล

* การเสนอราคาแบบตรงไปตรงมา คือ
เสนอราคาค่าวัสดุ,ค่าแรง ค่าดำเนินการและกำไร ตามความเป็นจริง
ไม่ซ่อนกำไรไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของ บีโอคิว และราคาที่เสนอนั้นเป็นราคาที่ใช้วิธีการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี

6. การเคลียร์แบบก่อสร้างและรายวัสดุก่อสร้าง
ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ พอได้แบบก่อสร้างมา ก็เอาแบบก่อสร้างให้ผู้รับเหมาไปตีราคาเลย บ่อยครั้งที่แบบก่อสร้างผิดพลาดหรือไม่ละเอียด (เรื่องนี้พบบ่อยครับ) ผู้รับเหมาสอบถามไปยังผู้ออกแบบว่าจะเอาอย่างไร สถาปนิกบางท่านก็ให้ความร่วมมือดี บางท่านก็ไม่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะเมื่อเก็บเงินค่าออกแบบกับผู้ว่าจ้างไปหมดแล้ว

พอผู้รับเหมาไม่ได้รับคำตอบจากสถานิก การตีราคาตรงจุดนั้นก็จะใช้วิธีตีราคาแบบเหมาๆ ซึ่งก็ต้องตีเผื่อไว้มากพอควร

7.โอกาสในการทิ้งงาน
จ้างผู้รับเหมามีโอกาสถูกทิ้งงาน มากกว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน

8.ความเสียหายเยอะมาก หากถูกทิ้งงานสร้างบ้าน
หากถูกผู้รับเหมาทิ้งงานกลางคัน ผู้ว่าจ้างจะเสียหายเยอะมาก
การทิ้งงานส่วนใหญ่จะทิ้งงานในช่วงปลายๆของการก่อผนัง ,ระหว่างการฉาบผนัง หรือ ช่วงที่ต้องใช้เงินซื้อวัสดุเยอะๆเช่น ซื้อกระเบื้อง สุขภัณฑ์ ประตูหน้าต่าง เป็นต้น

แต่ถึงแม้ว่าจะไม่โดนทิ้งงาน หากมีปัญหาขัดแย้งกันจนต้องยกเลิกสัญญากลางคัน ผู้ว่าจ้างก็มีความเสียหายเยอะมากเช่นกัน

9.ความเคยชินในการทำงานของช่าง
ช่างก่อสร้างบ้าน(ช่างไม้,ช่างปูน,ช่างเหล็ก ฯ) ที่เป็นลูกน้องของผู้รับเหมา มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามสภาพงาน
ช่างคนหนึ่งเคยเป็นลูกน้องผู้รับเหมาคนหนึ่ง ผ่านไปอีก 6 เดือน 1 ปี ช่างคนนั้นอาจเปลี่ยนไปเป็นลูกน้องของผู้รับเหมาอีกคนหนึ่ง ซึ่งช่างแต่ละคน มีความหยาบละอียดในการทำงานไม่เท่ากัน หนำซ้ำก่อนลงมือทำงาน ผู้รับเหมาหลายคนก็ไม่พูดให้ช่างฟังว่า รับงานสร้างบ้านมาโดยมีข้อตกลงเรื่องคุณภาพงานกับลูกค้า ว่าจะได้ขนาดไหน
ตอนลงมือทำงาน ช่างคนนี้จะทำงานตามความเคยชิน ซึ่งผลงานที่ได้ อาจไม่เป็นไปตามกับข้อตกลงเรื่องคุณภาพงานที่ผู้รับเหมาทำไว้กับ ผู้ว่าจ้าง

ในวงการช่าง มีคำพูดยอดนิยม ที่พูดๆกันในหมู่ช่าง..

"'งานแย่กว่านี่ เขายังเอา...."
"โครงสร้างไม่ได้ฉากไม่เป็นไร ...ก่อผนังช่วย"
"ก่อผนังไม่สวย ไม่เป็นไร..ฉาบช่วย"
" ฉาบไม่สวย ไม่เป็นไร..ทำสีช่วย"
" ทำสีไม่สวย ..ก็ตัวใครตัวมัน..ละว๊ะ.."

หรือ คำพูดที่ช่างมักจะพูดกับผู้ว่าจ้างเป็นประจำ..

" ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแก้ให้.."
" ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแก้ให้.."
" ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแก้ให้.."
" ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวแก้ให้.."

"เอ้อ..แล้วคุณมึง ไม่คิดจะทำให้ดีแล้วไม่ต้องแก้จะได้ไหม.."

-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

ต้องการดูทางเลือกอื่น ในการว่าจ้างสร้างบ้าน คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี

ไปหน้าสารบัญ
สร้างบ้านสักหลัง..ว่าจ้างใครดี


 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com