ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

สร้างบ้านสักหลัง ว่าจ้างใครดี..?


โดย ลุงทอม

ปรับปรุงเนื้อหา เมื่อ 15-02-2559

ตอนที่ 2 กรณีว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน (1)

 

 

ขั้นตอนในการใช้บริการ บริษัทรับสร้างบ้าน !!


1. หาข้อมูลของบริษัทรับสร้างบ้าน

ผู้ว่าจ้างหาข้อมูลของบริษัทรับสร้างบ้าน โดยดูจากโฆษณา หรือไปงานแฟร์ที่เกี่ยวกับการสร้างบ้าน

2. ติดต่อสอบถาม

ผู้ว่าจ้างติดต่อสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทรับสร้างบ้าน

3. บริษัทรับสร้างบ้านให้ข้อมูล

เมื่อได้รับการติดต่อ จนท.บริษัทรับสร้างบ้าน จะสอบถามความต้องการและข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ว่าจ้าง
+ ขนาดที่ดินกว้าง-ยาว เท่าไร
+ จะสร้างบ้านเมื่อไหร่
+ ชอบบ้านแบบไหน
+พร้อมขอชื่อที่อยู่เจ้าของบ้าน

ในขั้นตอนนี้ผู้ว่าจ้างจะได้รับแค๊ตตาล็อกแบบบ้าน ซึ่งแจ้งราคาค่าก่อสร้างแต่ละแบบไว้ พร้อมรายการวัสดุเกรดต่างๆ
4. การพิจารณาแบบบ้าน

หากผู้ว่าจ้างติดต่อบริษัทรับสร้างบ้านหลายบริษัท ก็จะมีแบบบ้านจากบริษัทต่างๆให้เลือก
การพิจารณาแบบบ้าน คงจะประมาณนี้ครับ
+ แปลนบ้านหน้าตาบ้าน ที่ตรงกับความต้องการ
+ แบบบ้านนั้น ลงในที่ดินที่จะทำการก่อสร้างได้หรือไม่
+ ดูรายการวัสดุก่อสร้าง
+ ดูราคา

5.การเปรียบเทียบ

ผู้ว่าจ้างนำแบบบ้านที่คัดเลือกไว้จากบริษัทต่างๆ มาเปรียบเทียบกัน เพื่อหาแบบบ้านที่โดนใจมากที่สุด ทั้งรูปแบบ ฟังก์ชั่น และราคา

6.ดูผลงานสร้างบ้าน

ก่อนการตัดสินใจเลือกว่าจ้างบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างจะไปดูผลงานสร้างบ้านของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ไปดูผลงานของหลายๆบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกัน

7.การปรับแบบบ้าน

กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่พอใจแบบแปลนที่ตนเองสนใจ บริษัทรับสร้างบ้านมีบริการปรับแบบบ้านให้กับผู้ว่าจ้างด้วย

ซึ่งหากผู้ว่าจ้างตกลงปรับแบบ บริษัทจะเรียกเก็บเงินมัดจำประมาณ 50,000 บาท

8.ออกแบบบ้านใหม่

บางบริษัทรับสร้างบ้าน จะมีบริการออกแบบบ้านให้กับผู้ว่าจ้างใหม่เลย หากผู้ว่าจ้างไม่ชอบใจแบบบ้านสำเร็จรูป

เมื่อผู้ว่าจ้างจะตกลงใจให้ออกแบบบ้าน ผู้ว่าจ้างจะถูกเรียกเก็บเงินมัดจำตั้งแต่ตอนนี้เลย
งวดแรกอาจจะ 50,000 บาท และมีการเก็บเงินค่าออกแบบเพิ่มอีก

ซึ่งเงินค่าออกแบบนี้
บริษัทฯจะหักคืนให้ในงวดทำสัญญา ซึ่งต้องจ่าย 10-15 เปอร์เซ็นต์

9.การตกลงราคาสร้างบ้าน

ผู้ว่าจ้างตกลงราคาค่าก่อสร้างกับบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งจะตกลงราคากันโดยคิดราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาต่อตารางเมตร !

การต่อรองราคากเอาราคาต่อตารางเมตรนี่หล่ะครับ มาต่อรองกัน

เมื่อตกลงราคากันได้
บริษัทรับสร้างบ้านจะเรียกเก็บเงินมัดจำงวดแรก 50,000 บาท
ก่อนที่จะเซ็นต์สัญญา

10. ตรวจสอบสัญญาสร้างบ้านและงวดงานในสัญญา

เมื่อตกลงราคากันได้แล้ว บริษัทจะนำร่างสัญญาและงวดงานส่งให้ผู้ว่าจ้างดู
(ความจริงเรื่องงวดงาน ผู้ว่าจ้างจะเห็นตั้งแต่ได้รับแค๊ตตาล๊อกแบบบ้านแล้ว)

ผู้ว่าจ้างขอปรับเนื้อหาในสัญญาบางจุดที่ตนเองคิดว่าเสียเปรียบ และ ขอปรับค่างวดโดยพยายามเกลี่ยเอางวดแรกๆไปไว้ท้ายๆ เพราะกลัวถูกทิ้งงาน

การแก้ไขสัญญาและงวดงานนี้ บริษัทจะผ่อนคลายให้ระดับหนึ่ง

11.เซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน

วันเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน
ผู้ว่าจ้างวางเงินมัดจำสัญญางวดแรก 10-15 เปอร์เซ็นต์ (หัก 50,000บาทที่วางไว้ครั้งแรกออก)

เอกสารที่ใช้ประกอบสัญญา ได้แก่ แปลนบ้าน รูปด้านทั้ง 4 ด้าน , รายการวัสดุก่อสร้าง


10.การทำแบบก่อสร้าง

หลังเซ็นต์สัญญา...
บริษัทรับสร้างบ้านจะดำเนินการทำแบบก่อสร้าง แบบก่อสร้างประกอบไปด้วย..
+ แบบทางด้านสถาปัตยกรรม
+ แบบขยายต่างๆ เช่น แบบขยายประตูหน้าต่าง แบบขยายบันได
+ แบบทางด้านวิศวกรรมหรือแบบโครงสร้าง
+ แบบไฟฟ้า
+ แบบประปาและสุขาภิบาล เป็นต้น รวมๆ แล้ว ประมาณ 30-40 แผ่น 
แล้วแต่ความละเอียดของการทำแบบ

11.การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง

ขอน้ำประปาและไฟฟ้าชั่วคราว หลังจากแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว
บริษัทรับสร้างบ้าน...
ก็จะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ขอน้ำประปา ไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

12.ลงมือปลูกสร้างบ้าน

 

ต้องการดูทางเลือกอื่น ในการว่าจ้างสร้างบ้าน คลิกที่นี่


-โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป-

 

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา ฟรี

ไปหน้าสารบัญ

เรื่องน่ารู้ เมื่อเตรียมการสร้างบ้าน

 
ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com