เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

แนวคิดในการประมูลงาน


 1. ซีเล็คคอนต้องการผู้รับเหมา "แบบนี้"
  1. ผู้รับเหมา.."ฝีมือดี "
  2. มีความ "รับผิดชอบ"
  3. มีความ "เข้าใจ"
   ใน "หลักวิชา" การก่อสร้าง
  4. ต้องการ "รับงาน"
   ในราคาที่ "เหมาะสม" กับคุณภาพงาน
  5. ถ้าผู้รับเหมา "ไม่มีคุณสมบัติ" ดังกล่าว
   "อย่าติดต่อ" มาเลยนะครับ
   เพราะคุณจะ "ไม่มีความสุข"
   ในการทำงาน
   และ ต้องขาดทุน อีกต่างหาก

 2. แนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมา
  1. ผู้รับเหมา..รับงาน
   รับเงินกับ "ลูกค้าสร้างบ้าน" โดยตรง
  2. ผู้รับเหมา..รับงาน
   ในราคาที่ สมเหตุผล
  3. ซีเล็คคอน มีความเชื่อว่า
   คุณภาพงาน..มาจากราคาที่เหมาะสม
  4. ผู้รับเหมา..ต้องมีทุนระดับหนึ่ง
  5. แนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมา คือ วิน วิน
  6. ระบบการว่าจ้างผู้รับเหมา
   ของซีเล็คคอน
   คุ้มครองทั้ง ลูกค้า และ ผู้รับเหมา

 3. ซีเล็คคอน
  1. เรา "หางาน" ให้ผู้่รับเหมาทำ
   รับทั้งวัสดุและค่าแรง
  2. เรา "หาวัสดุ" ให้ใช้ระหว่างการทำงาน
  3. เรามีมาตรการ "ช่วยเหลือ" ทางการเงิน
   หากผู้รับเหมา "ขาดสภาพคล่อง"
   ระหว่างทำงาน


  กลับไปหน้าประมูลงาน
  (คลิกที่นี่)
14 User Online