เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

สารบัญ..ประสบการณ์สร้างบ้าน
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมา
กับซีเล็คคอน

ประสบการณ์สร้างบ้าน

สารบัญประสบการณ์สร้างบ้าน.. ของคุณสุเนตร

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 1 เกริ่นนำ

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 2 ตัดสินใจสร้างบ้านผู้สูงอายุ

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 3 จุดเริ่มต้นของบทเรียนที่เจ็บปวด

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 4 ช่วงเซ็นต์สัญญาว่าจ้าง

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 5 เริ่มลงมือก่อสร้างบ้าน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 6 การก่อสร้างบ้าน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 7 เริ่มเกิดปัญหา

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 8 ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ (?)

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 9 ตรงนั้นก็ปัญหา ตรงนี้ก็ปัญหา

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 10 วันที่วิศวกรเข้าหน้างาน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 11 ก่อ ทุบ แก้ วนไป

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 12 ครบหนึ่งปีของการทำงาน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 13 เรื่องเริ่มไปกันใหญ่

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 14 ผู้รับเหมาทิ้งงาน หมายศาลก็มาอีก

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 15 แล้วเอาไงต่อดีล่ะ ?

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 16 จนได้มาเจอซีเล็คคอน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 17 เรื่องของศาล

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 18 เรื่องของศาล (ต่อ)

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 19 คดีความที่เริ่มจะยืดยาว

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 20 จับบ้านเป็นตัวประกัน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 21 ขึ้นศาล-1

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 22 ขึ้นศาล-2

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 23 ขึ้นศาล-3

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 24 บทสรุปของการขึ้นศาล

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 25 คบเด็กสร้างบ้าน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 26 โอ้โห! กล้าพูดเนอะ

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 27 เอากะเค้าสิ!

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 28 เรื่องยืดเยื้อที่จบลงเสียที

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 29 บทเรียนของการสร้างบ้าน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 30 ผู้รับเหมาที่มาจากซีเล็คคอน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสุเนตร ตอนที่ 31 ในที่สุด ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีสารบัญประสบการณ์สร้างบ้าน.. ของลูกค้าสร้างบ้านท่านอื่น

ประสบการ์สร้างบ้าน คุณฝน

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณสาลินี

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณลูกแม่ค้า

ประสบการณ์สร้างบ้าน คุณเสาเอก

 

 


 

27 User Online