ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

การใช้วัสดุเทียบเท่า
เจ้าของบ้านเสียเปรียบหรือไม่...?
2

โดย ลุงทอม

 

ครับก่อนที่จะนำเสนอต่อไป เรามาดูความหมายของคำว่า วัสดุหรือเทียบเท่าก่อนนะครับ

ผมเชื่อว่า วัสดุหรือเทียบเท่านั้น ท่านเจ้าของบ้านคงจะเข้าใจว่า
เป็นวัสดุที่ต่างยี่ห้อกัน สามารถใช้แทนกันได้ และคุณภาพก็คงจะเท่าๆกับวัสดุหลัก
บางท่านไม่ได้ใส่ใจด้วยว่าราคาของวัสดุที่เอามาทดแทนกันนั้นต่างกันมากน้อยแค่ไหน

ทีนี้เรามาดูเรื่องการใช้วัสดุเทียบเท่ากันนะครับ

การใช้วัสดุเทียบเท่า **

วัสดุเทียบเท่า หมายถึง วัสดุที่สามารถใช้แทนกันได้ มีคุณภาพไม่ตํ่ากว่าที่กำหนดไว้ในรายการ ทั้งนี้จะต้องถูกต้องในทางเทคนิค และประโยชน์ใช้สอยตลอดจนความสวยงาม ซึ่งสามารถใช้แทนกันได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ถ้าผู้รับจ้างจะใช้วัสดุเทียบเท่าก็ต่อเมื่อได้แสดงหลักฐานแห่งคุณภาพ ความถูกต้องในทางเทคนิค ประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามและราคา ตลอดจนนำตัวอย่างวัสดุเทียบเท่านั้นมาให้คณะกรรมการตรวจ การจ้างของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคุณภาพก่อน

**ที่มา รายการละเอียดงานซ่อมแซมแอสฟัลติกคอนกรีต OVERLAY บน RC.BOX CULVERTบริเวณทางขับ B ระหว่างหลุมจอดที่ 73-83 บริเวณ PIER 5-6 และบริเวณหลังหลุมจอดที่ 91-100Cท่าอากาศยานกรุงเทพ URL คือ http://bidding.airportthai.co.th/airportnew/bidding/tbidding/dis20_2547.htm

ครับ ผมมองเห็นจุดที่ท่านเจ้าของบ้านอาจจะละเลย เมื่อผู้รับจ้างสร้างบ้านนำวัสดุก่อสร้างเข้ามาสร้างบ้านของท่านโดยใช้สิทธิหรือเทียบเท่าตามที่ระบุไว้ในรายการวัสดุก่อสร้าง 
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาว่าจ้างสร้างบ้าน ผมมองเห็นตรงนี้ครับ

- โปรดอ่านต่อหน้าถัดไป -

หากมีข้อสงสัย
ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าจ้างผู้รับเหมา
และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้าน ปรึกษาได้ฟรีครับ
โดยคลิกที่ไอคอนข้างล่างนี้

กลับไปหน้า
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com